Звичайна версія сайту
Чурій Олег Євгенович

Чурій Олег Євгенович

Заступник Голови
Київ
Дата народження: 19 серпня 1970
Телефон.: +380 44 230 19 12
E-mail: nbu@bank.gov.ua
Статус: Працює
Дата вступу: 1 червня 2015
Функції підрозділу
Правління Національного банку згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти та інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організує виконання інших функцій відповідно до статей 6 і 7 Закону України "Про Національний банк України" та здійснює управління діяльністю Національного банку.

Повноваження Правління Національного банку визначені Ст. 15 Закону України "Про Національний банк України":

1) приймає рішення:

щодо надання пропозицій Раді Національного банку стосовно розроблення Основних засад грошово-кредитної політики;

щодо економічних засобів та монетарних методів для реалізації Основних засад грошово-кредитної політики відповідно до прийнятих рішень Ради Національного банку із цих питань та необхідності забезпечення стабільності і купівельної спроможності національної валюти;

щодо банківського регулювання та нагляду;

щодо організації системи рефінансування;

щодо визначення та здійснення валютно-курсової політики, валютного регулювання та управління золотовалютними резервами;

щодо функціонування платіжних систем та організації розрахунків;

про емісію валюти України та вилучення з обігу банкнот і монет;

про встановлення та зміну облікової та інших процентних ставок Національного банку;

про диверсифікацію активів Національного банку та їх ліквідності;

щодо лімітів позабалансових зобов'язань Національного банку;

про формування резервів та покриття фінансових ризиків Національного банку;

щодо мінімального розміру золотовалютних резервів Національного банку;

про встановлення лімітів операцій на відкритому ринку, які здійснює Національний банк;

про перелік цінних паперів та інших цінностей, придатних для забезпечення кредитів Національного банку;

про умови допуску іноземного капіталу до банківської системи України;

про встановлення економічних нормативів для банків;

про розмір та порядок формування обов'язкових резервів для банків;

про застосування заходів впливу (санкцій) до банків та інших осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та інших законів України;

про створення та ліквідацію підприємств, установ Національного банку;

про участь у міжнародних фінансових організаціях;

про купівлю та продаж майна для забезпечення діяльності Національного банку;

щодо встановлення плати за надані відповідно до закону послуги (здійснені операції);

про віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних;

про фінансову спроможність приймаючого банку виконати зобов'язання перед вкладниками та іншими кредиторами;

про створення комітетів Правління Національного банку;

про делегування частини своїх повноважень окремим комітетам Правління Національного банку, передбаченим частинами четвертою та п’ятою статті 17 цього Закону;

2) подає на затвердження Раді Національного банку річну фінансову звітність Національного банку, проект кошторису адміністративних витрат на наступний рік та інші документи і рішення відповідно до статті 9 цього Закону; надає на вимогу Ради Національного банку для інформування бухгалтерські, статистичні та інші необхідні для виконання її завдань відомості щодо діяльності Національного банку та банківської системи України;

3) визначає організаційні основи та структуру Національного банку, затверджує положення про структурні підрозділи (крім положення про підрозділ внутрішнього аудиту) та установи Національного банку, статути його підприємств, порядок призначення керівників підрозділів (крім керівника підрозділу внутрішнього аудиту), підприємств та установ, визначає перелік функцій щодо управління діяльністю власного корпоративного недержавного пенсійного фонду, а також порядок здійснення таких функцій;

3-1) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів, що забезпечують виконання функцій Національного банку;

3-2) визначає перелік структурних підрозділів, що забезпечують виконання функцій Національного банку;

4) затверджує штатний розпис Національного банку та форми оплати праці;

5) розробляє та подає на затвердження Раді Національного банку методику визначення заробітної плати Голови Національного банку та його заступників;

6) встановлює порядок надання юридичним особам, які мають намір здійснювати банківську діяльність, банківських ліцензій, а також ліцензій іншим юридичним особам у випадках, передбачених законом;

7) видає нормативно-правові акти Національного банку;

8) затверджує Регламент Правління Національного банку України;

9) розробляє та подає на затвердження Раді Національного банку методику визначення винагороди членам Ради Національного банку, крім Голови Національного банку;

10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та не віднесені до повноважень Голови Національного банку та Ради Національного банку.

Правління Національного банку несе колегіальну відповідальність за діяльність Національного банку в межах компетенції членів Правління. Голова Національного банку несе відповідальність за діяльність Національного банку перед Президентом України та Верховною Радою України.
Біографія
Заступник Голови Національного банку з червня 2015 року. До цього обіймав посаду директора Департаменту відкритих ринків Національного банку.
 
До сфери управління Олега Чурія належать питання здійснення операцій на відкритих ринках, валютного регулювання, а також діяльності Депозитарію Національного банку.
 
У фінансовій сфері України працює з 1993 року, з яких понад 10 років – на керівних посадах. Кар’єру розпочав в управлінні міжнародних розрахунків АБ «INKО». Займався операціями з цінними паперами у Всеукраїнському акціонерному банку «Ва-банк», Інвестиційній компанії «Співдружність», АКБ «БНП-Дрезднер Банк (Україна)». З 1999 до 2007 року – головний дилер казначейства, пізніше – начальник казначейства АКБ «Банк Австрія Кредитанштальт Україна» (у 2002 році змінено найменування на АКБ «ХФБ Банк Україна»). Наступні три роки – заступник начальника департаменту інвестиційного бізнесу, пізніше – начальник служби інвестиційного бізнесу АКІБ «Укрсиббанк». З 2010 до 2014 року – начальник управління операцій на ринку інструментів із фіксованою дохідністю ПАТ «ВТБ Банк».
 
Профільну економічну освіту Олег Чурій здобув у Вищій банківській школі Міжнародного центру ринкових відносин та підприємництва – Центру «Ринок» за спеціальністю «Фінанси та кредит». Має ступінь міжнародного сертифікованого аналітика CFA. Вільно володіє англійською мовою.
 
Олег Чурій народився у Києві у 1970 році, одружений, має двох синів.