Звичайна версія сайту
Про монетарну політику

Дізнайтеся, як Національний банк досягає цілей монетарної політики, використовуючи інфляційне таргетування та плаваючий обмінний курс гривні.

Також дізнайтеся про монетарні інструменти, основним серед яких є облікова ставка, та яким чином ухвалюються рішення з монетарної політики.   

 
 

Цілі монетарної політики

Пріоритетною цілю монетарної політики Національного банку є підтримка цінової стабільності, тобто низьких та стабільних темпів інфляції.

Цінова стабільність – це ситуація, коли ціни зростають настільки несуттєво, що громадяни не замислюються над інфляцією, ухвалюючи рішення про кредит, вкладання коштів у бізнес або заощадження.

За низької та стабільної інфляції доходи та заощадження українців захищені від знецінення, підприємці можуть здійснювати довгострокові інвестиції у вітчизняну економіку, що сприяє створенню робочих місць.

Також Національний банк України сприяє фінансовій стабільності та стійкому економічному зростанню, якщо це не перешкоджає досягненню цінової стабільності.

 

Інфляційне таргетування

Режим інфляційного таргетування – це публічне оголошення кількісних цілей щодо інфляції та зобов’язання центрального банку досягти їх упродовж середньострокового періоду. За такого режиму рішення щодо монетарної політики ухвалюються Національним банком, виходячи з необхідності досягнення кількісної цілі з інфляції (інфляційного таргету).

Оптимальною інфляцією для України на є 5% на рік. Цей рівень інфляції досягатиметься поступово:

  • грудень 2017 року: 8% ± 2 процентних пункти;
  • грудень 2018 року: 6% ± 2 процентних пункти;
  • грудень 2019 року і надалі: 5% ± 1 процентних пункт.

 

 

Облікова ставка

Національний банк встановлює облікову ставку для досягнення цілей щодо інфляції. Змінюючи облікову ставку, ми впливаємо на короткострокові процентні ставки за операціями на міжбанківському ринку.

Це позначається на зміні процентних ставок за кредитами та депозитами, які банки пропонують для підприємств та населення. Водночас це впливає на споживання та інвестиції громадян і підприємств, а отже - і на інфляцію. Такий зв’язок між обліковою ставкою та інфляцією називається трансмісійним механізмом.

 

Заходи монетарної політики вимагають часу, щоб позначитися на економіці та вплинути на інфляцію. Через це монетарна політика завжди спрямована на перспективу.

Національний банк встановлює облікову ставку на основі прогнозу щодо ймовірного рівня інфляції в майбутньому, а не сьогодні.

Ми відкрито публікуємо свій прогноз в Інфляційному звіті.

 

Плаваючий обмінний курс гривні

Плаваючий обмінний курс гривні дозволяє економіці України пристосовуватися до змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі та протистояти негативним впливам.

Тому Національний банк застосовує режим плаваючого обмінного курсу. Це означає, що обмінний курс формується під впливом попиту і пропозиції на іноземну валюту.

Національний банк не встановлює цілей щодо підтримки обмінного курсу на певному рівні.

Ми не протидіємо ринковим чинникам формування обмінного курсу, але проводимо валютні інтервенції, щоб згладити надмірну курсову волатильність, накопичити міжнародні резерви та виконати інші стратегічні завдання.