Звичайна версія сайту
Інструменти монетарної політики

    Test policy

Монетарна політика Національного банку впроваджується із застосуванням сучасної системи інструментів:

 

Облікова ставка – основний інструмент монетарної політики

Облікова ставка (глосарій) – це ключова ставка процентної політики Національного банку. Ми проводимо за обліковою ставкою операції, які найбільше впливають на вартість коштів на міжбанківському ринку.

В умовах профіциту ліквідності (глосарій) банківської системи України такими операціями є розміщення депозитних сертифікатів. Ми регулярно розміщуємо за обліковою ставкою депозитні сертифікати Національного банку (глосарій) строком на чотирнадцять днів.

Зниження або підвищення ключової ставки свідчить, що центральний банк перейшов до більш м‘якої або жорсткої монетарної політики. Це впливає на процентні ставки банків, отже на вартість грошей в економіці, та інфляцію.

 

 

Коридор процентних ставок за інструментами постійного доступу

Інструменти постійного доступу – це надання Національним банком можливості для банків отримати кредити овернайт або придбати депозитні сертифікати овернайт. Банки України мають щоденний безперешкодний доступ до цих інструментів монетарної політики.

 

Процентні ставки за інструментами постійного доступу формують коридор процентних ставок Національного банку. Цей коридор обмежує коливання процентних ставок навколо облікової ставки. При нормальному функціонуванні банківської системи банки не мають економічного сенсу проводити операції на міжбанківському ринку поза межами коридору.

 

Інтервенції на валютному ринку

Особливості проведення валютних інтервенцій в умовах режиму інфляційного таргетування визначені Стратегією валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки.

Національний банк здійснює валютні інтервенції шляхом купівлі, продажу або обміну іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. При купівлі валюти Національний банк випускає в обіг гривню, при продажі валюти – вилучає з нього гривню.

З огляду на застосування режиму плаваючого обмінного курсу валютні інтервенції не мають на меті досягнення наперед визначених курсових орієнтирів.

 Завданнями проведення валютних інтервенцій є:

  • накопичення міжнародних резервів;
  • згладжування функціонування валютного ринку;
  • підтримання трансмісії ключової процентної ставки як основного інструменту грошово-кредитної політики.

Валютні інтервенції для накопичення міжнародних резервів здійснюються з метою поступового досягнення ними оптимального рівня. Якщо у короткостроковому періоді ціль щодо досягнення цінової стабільності та завдання щодо накопичення міжнародних резервів є несумісними, пріоритетним є досягнення цінової стабільності.

При проведенні інтервенцій для накопичення міжнародних резервів Національний банк мінімізує власний вплив на процес курсоутворення. Прозорість мотивів присутності Національного банку на валютному ринку забезпечується щоквартальним оголошенням обсягу інтервенцій з купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів. Такий обсяг визначається, виходячи з прогнозу надлишкової пропозиції на валютному ринку, є незначним порівняно із загальним обсягом операцій на міжбанківському ринку. Відповідно такі операції не мають істотного впливу на ціноутворення на валютному ринку України. 

У той же час, залежно від ситуації на ринку, інтервенції з купівлі можуть перевищувати оголошений обсяг. Такі інтервенції проводитимуться для виконання інших завдань, передбачених Стратегією валютних інтервенцій, зокрема для згладжування функціонування валютного ринку. У цьому випадку Національний банк не протидіє фундаментальним тенденціям, які зумовлені ринковими факторами. Валютні інтервенції лише вирівнюють тимчасові ефекти, впливаючи на амплітуду та швидкість зміни валютного курсу, але не змінюють напрям його руху.

 Стратегія валютних інтервенцій передбачає можливість Національного банку здійснювати валютні інтервенції у чотирьох формах – валютний аукціон, інтервенція за єдиним курсом, інтервенція за найкращим курсом та адресна інтервенція.

Доцільність використання тих чи інших форм інтервенцій визначається Національним банком в залежності від ситуації на міжбанківському валютному ринку. Проте на сьогодні, з огляду на необхідність мінімізувати вплив регулятора на напрям курсового тренду, при проведенні інтервенцій для накопичення резервів пріоритет надається тим формам інтервенцій, під час яких Національний банк не пропонує, а приймає запропоновану іншими учасниками валютного ринку ціну. Формами інтервенцій, в яких Національний банк виступає "прайс-тейкером", є валютний аукціон та інтервенції за найкращим курсом.

З квітня 2018 року Національний банк перейшов до здійснення валютних інтервенції за найкращим та за єдиним курсом з  використанням Matching – нового функціоналу для укладання угод в торговельно-інформаційних системах (Bloomberg, Thomson Reuters). Переваги функціоналу Matching (анонімність, необмежена кількість учасників, оперативність) створюють умови для більш ринкового, прозорого та точного визначення курсу гривні на міжбанківському валютному ринку.

Роль, масштаби та частота валютних інтервенцій будуть зменшуватися в міру досягнення необхідного рівня міжнародних резервів, розвитку фінансових ринків та лібералізації валютного законодавства.

 Додаткові матеріали:

 Груй А., Лепушинський В. (2016). Застосування валютних інтервенцій як додаткового інструменту за режиму таргетування інфляції: приклад України. Вісник Національного банку України. № 238. С. 41-59.

 

Обов’язкові резерви

Обов’язкові резерви (глосарій) – це інструмент монетарної політики, який використовується для згладжування коливань ставок на міжбанківському кредитному ринку.

 
 

Інструменти тонкого налаштування

Для підсилення дії облікової ставки Національний банк застосовує інструменти тонкого налаштування:

  • тендери з підтримання ліквідності банків (глосарій);
  • операції РЕПО;
  • купівля та продаж державних цінних паперів (глосарій);
  • операції своп (глосарій).

Такі інструменти застосовуються нерегулярно.

Інші розділи
Ми сприяємо фінансовій стабільності в державі та протидіємо ризикам, які можуть її порушити
Національний банк є одним з органів державного фінансового моніторингу України.
Ми друкуємо українські гривні та карбуємо монети – єдиний законний платіжний засіб в Україні.
Ми забезпечуємо стабільність банківської системи України, захист інтересів вкладників і кредиторів