Звичайна версія сайту
Інструменти монетарної політики

    Test policy

Монетарна політика Національного банку впроваджується із застосуванням сучасної системи інструментів:

 

Облікова ставка – основний інструмент монетарної політики

Облікова ставка (глосарій) – це ключова ставка процентної політики Національного банку. Ми проводимо за обліковою ставкою операції, які найбільше впливають на вартість коштів на міжбанківському ринку.

В умовах профіциту ліквідності (глосарій) банківської системи України такими операціями є розміщення депозитних сертифікатів. Ми регулярно розміщуємо за обліковою ставкою депозитні сертифікати Національного банку (глосарій) строком на чотирнадцять днів.

Зниження або підвищення ключової ставки свідчить, що центральний банк перейшов до більш м‘якої або жорсткої монетарної політики. Це впливає на процентні ставки банків, отже на вартість грошей в економіці, та інфляцію.

 

 

Коридор процентних ставок за інструментами постійного доступу

Інструменти постійного доступу – це надання Національним банком можливості для банків отримати кредити овернайт або придбати депозитні сертифікати овернайт. Банки України мають щоденний безперешкодний доступ до цих інструментів монетарної політики.

 

Процентні ставки за інструментами постійного доступу формують коридор процентних ставок Національного банку. Цей коридор обмежує коливання процентних ставок навколо облікової ставки. При нормальному функціонуванні банківської системи банки не мають економічного сенсу проводити операції на міжбанківському ринку поза межами коридору.

 

Інтервенції на валютному ринку

Інтервенції на валютному ринку є допоміжним інструментом Національного банку. Мета валютних інтервенцій:

  • накопичити міжнародні резерви;
  • згладити надмірні коливання обмінного курсу;
  • підтримати трансмісію облікової ставки.

Національний банк застосовує режим гнучкого обмінного курсу, тому валютні інтервенції не спрямовані на досягнення заздалегідь визначеного валютного курсу.

Особливості проведення валютних інтервенцій в умовах режиму інфляційного таргетування передбачені Стратегією валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки (посилання).

 

Обов’язкові резерви

Обов’язкові резерви (глосарій) – це інструмент монетарної політики, який використовується для згладжування коливань ставок на міжбанківському кредитному ринку.

 
 

Інструменти тонкого налаштування

Для підсилення дії облікової ставки Національний банк застосовує інструменти тонкого налаштування:

  • тендери з підтримання ліквідності банків (глосарій);
  • операції РЕПО;
  • купівля та продаж державних цінних паперів (глосарій);
  • операції своп (глосарій).

Такі інструменти застосовуються нерегулярно.

Інші розділи
Ми друкуємо українські гривні та карбуємо монети – єдиний законний платіжний засіб в Україні.
Національний банк є одним з органів державного фінансового моніторингу України.
Ми – єдине офіційне джерело статистики фінансового та зовнішнього секторів економіки
Ми сприяємо фінансовій стабільності в державі та протидіємо ризикам, які можуть її порушити
Ми забезпечуємо стабільність банківської системи України, захист інтересів вкладників і кредиторів