Звичайна версія сайту
Публікації

Рiчний звiт Національного банку України за 2016 рiк

Креативна концепція дизайну Річного звіту за 2016 рік ґрунтується на художній інтерпретації банкнот української гривні, адже саме минулого року українська національна валюта відзначала свій 20-річний ювілей. У дизайні простежується подальше розкриття теми цінностей Національного банку, його місії та візії, оприлюднених у Річному звіті за 2015 рік.

Серед цьогорічних новацій – присвячення кожного розділу інформаційного документа окремій цінності, місії та візії, що розпочинається з обкладинки зі стилізованим зображенням (портретом) історичної постаті на певній банкноті. До кожного розділу дібрано цитату, яка розкриває суть окремого розділу Річного звіту Національного банку.

Довідково

Підготовка та поширення річного звіту є загальноприйнятою практикою центральних банків усіх країн світу. Консолідована фінансова звітність Національного банку є невід’ємною складовою річного звіту, її перевірку здійснює міжнародна аудиторська компанія "Делойт", яка входить до складу об’єднання "Делойт Туш Томацу Лімітед".

Річний звіт Національного банку України публікується з 1994 року на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку .

Із 2014 року Національний банк підтримує загальносвітову тенденцію "озеленення" видань центральних банків, і поширює цей документ лише інтернет-каналами в електронному форматі.

Документи
Рiчний звiт Національного банку України за 2016 рiк
Завантажити
Консолідована фінансова звітність НБУ за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
Завантажити
Поділитись