Звичайна версія сайту
Дані
Показник / період місяць квартал рік
Ціни      
Індекси споживчих цін 05'2019 I-2019 2018
Базовий індекс споживчих цін 05'2019     2018
Індекси цін виробників промислової продукції 05'2019 I-2019 2018
Інфляційні очікування 11.06.2019        
 
Економічна активність
Індекс виробництва базових галузей (Методологічний коментар) 01'2019        
Промисловість 05'2019     2018
Сільське господарство 05'2019     2018
Будівництво 05'2019     2018
Внутрішня торгівля 05'2019     2018
 
Ринок праці та соціальна статистика
Зайнятість     IV-2018 2018
Безробіття 05'2019 IV-2018 2018
Оплата праці:            
Середньомісячна заробітна плата 04'2019     2018

Середньооблікова кількість штатних працівників 04'2019 I-2019 2018
Фонд оплати праці 04'2019 I-2019 2017
Індекси реальної заробітної плати 04'2019     2018
Заборгованість із виплати заробітної плати 04'2019     2018
 
Державні фінанси
Зведений бюджет 03'2019 I-2019 2018
Державний бюджет 03'2019 I-2019 2018