Звичайна версія сайту
Реєстри показників статистичної звітності

1. Довідники, які використовуються для складання статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1.1. Довідники (загальний каталог класифікованих реквізитів показників) – Explicit_Domains.xlsx

1.2. НРП (загальний каталог некласифікованих реквізитів показників) – Non_Explicit_Domains.xlsx

1.3. Метрики – Metrics.xlsx

2. Реєстри показників статистичної звітності

2.1. Реєстр показників статистичної звітності, що подаються небанківськими фінансовими установами

2.1.1. Небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем

2.1.2. Небанківські фінансові установи-резиденти, яким надано генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій

2.1.3. Національний оператор поштового зв’язку України

2.1.4. Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, фізичні особи-підприємці, власники індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України

2.2. Реєстр показників статистичної звітності, що подаються банками

2.2.1. Загальний реєстр показників статистичної звітності, що подаються банками

Окремі блоки реєстру показників статистичної звітності

Показники у розрізі окремих файлів (нова редакція)

Показники блоку реєстру, що будуть опрацьовані та розподілені за окремими файлами пізніше
1 Валютні операції посилання -
2 Грошовий обіг посилання -
3 Банківський нагляд посилання 04_1_Banking_Supervision.xlsx
4 Платіжний баланс посилання -
5 Балансова звітність банків посилання -
6 Статистика процентних ставок посилання -
7 Фінансовий моніторинг посилання -
8 Платіжні системи посилання -
9 Реєстраційні питання та ліцензування посилання -
10 Супроводження кредитів посилання -
11 Регулювання грошово-кредитного ринку посилання -
12 Пов’язані з банком особи посилання -
13 Персонал посилання -

 

Валютні операції

Звітні файли та вимоги до їх формування Дата розміщення
1 27X "Дані про рух коштів на рахунках 2603, 3234 (НБУ)"
  1.1 Registry_27X.xlsx 19.04.2018
  1.2 Domain_List_27X.xlsx 19.04.2018
  1.3 Controls_27X.docx 22.05.2018
  1.4 Schema_z27x.xsd 22.05.2018
  1.5 Description_27X.docx 19.04.2018
2 36X "Дані про резидентів – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями"
  2.1 Registry_36X.xlsx 05.07.2018
  2.2 Domain_List_36X.xlsx 05.07.2018
  2.3 Controls_36X.docx 05.07.2018
  2.4 Schema_t36x.xsd 10.07.2018
  2.5 Description_36X.docx 05.07.2018
3 39X "Курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою"
  3.1 Registry_39X.xlsx 21.02.2018
  3.2 Domain_List_39X.xlsx 21.02.2018
  3.3 Controls_39X.docx 21.02.2018
  3.4 Schema_t39x.xsd 01.01.2017
4 73X "Оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів"
  4.1 Registry_73X.xlsx 21.02.2018
  4.2 Domain_List_73X.xlsx 21.02.2018
  4.3 Controls_73X.docx 06.04.2018
  4.4 Schema_t73x.xsd 11.07.2017
5 3KX "Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)"
  5.1 Registry_3KX.xlsx 30.05.2018
  5.2 Domain_List_3KX.xlsx 29.01.2018
  5.3 Controls_3KX.docx 30.05.2018
  5.4 Schema_t3kx.xsd 22.05.2018
  5.5 Description_3КX.docx 30.05.2018
  5.6 Visualisation_3КX.docx (рекомендована) 29.01.2018
6 3MX " Дані про надходження та переказ безготівкової іноземної валюти"
  6.1 Registry_3MX.xlsx 23.06.2018
  6.2 Domain_List_3MX.xlsx 23.06.2018
  6.3 Controls_3MX.docx 23.06.2018
  6.4 Schema_t3mx.xsd 19.06.2018
  6.5 Description_3MX.docx 23.06.2018
  6.6 Visualisation_3MX.docx (рекомендована) 13.06.2018
7 D4X "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих в уповноважених банках України"
  7.1 Registry_D4X.xlsx 13.06.2018
  7.2 Domain_List_D4X.xlsx 13.06.2018
  7.3 Controls_D4X.docx 13.06.2018
  7.4 Schema_td4x.xsd 20.06.2018
  7.5 Description_D4X.docx 16.07.2018
8 F1X "Дані про перекази іноземної валюти фіз.осіб за межі України та їх надходження в Україну"
  8.1 Registry_F1X.xlsx 21.02.2018
  8.2 Domain_List_F1X.xlsx 21.02.2018
  8.3 Controls_F1X.docx 21.02.2018
  8.4 Schema_tf1x.xsd 26.02.2017

 

Грошовий обіг

Звітні файли та вимоги до їх формування Дата розміщення
1 12X "Дані про касові обороти банку"
  1.1 Registry_12X.xlsx 12.02.2018
  1.2 Domain_List_12X.xlsx 24.05.2018
  1.3 Controls_12X.docx 24.05.2018
  1.4 Schema_t12x.xsd 30.05.2018
  1.5 Description_12X.docx 12.02.2018
  1.6    
2 13X "Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку"
  2.1 Registry_13X.xlsx 12.02.2018
  2.2 Domain_List_13X.xlsx 24.05.2018
  2.3 Controls_13X.docx 24.05.2018
  2.4 Schema_t13x.xsd 30.05.2018
  2.5 Description_13X.docx 12.02.2018
  2.6    

 

Банківський нагляд

Звітні файли та вимоги до їх формування Дата розміщення
1 26X "Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків"
  1.1 Registry_26X.xlsx 13.06.2018
  1.2 Domain_List_26X.xlsx 22.06.2018
  1.3 Controls_26X.docx 13.06.2018
  1.4    
2 42X "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента"
  2.1 Registry_42X.xlsx 13.07.2018
  2.2 Domain_List_42X.xlsx 13.07.2018
  2.3 Controls_42X.docx 13.07.2018
  2.4    
3 79X "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку"
  3.1 Registry_79X.xlsx 13.06.2018
  3.2 Domain_List_79X.xlsx 22.06.2018
  3.3 Controls_79X.docx 13.06.2018
  3.4    
4 88X "Дані про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) комерційного банку"
  4.1    
  4.2    
  4.3    
  4.4    
5 95X "Дані про афілійовані особи банку"
  5.1 Registry_95X.xlsx 13.07.2018
  5.2 Domain_List_95X.xlsx 13.07.2018
  5.3 Controls_95X.docx 13.07.2018
  5.4    
6 3BX "Дані фінансової звітності боржників банку - великих, середніх і малих підприємств"
  6.1    
  6.2    
  6.3    
  6.4    
7 4BX "Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами"
  7.1 Registry_4BX.xlsx 13.06.2018
  7.2 Domain_List_4BX.xlsx 22.06.2018
  7.3 Controls_4BX.docx 12.07.2018
  7.4    
8 6BX "Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями"
  8.1    
  8.2    
  8.3    
  8.4    
9 6CX "Дані про суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків"
  9.1    
  9.2    
  9.3    
  9.4    
10 6EX "Дані для розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)"
  10.1 Registry_6EX.xlsx 04.07.2018
  10.2 Domain_List_6EX.xlsx 04.07.2018
  10.3 Controls_6EX.docx 04.07.2018
  10.4 Schema_t6dx.xsd 04.07.2018
11 A7X "Дані про структуру активів та пасивів за строками"
  11.1 Registry_A7X.xlsx 17.07.2018
  11.2 Domain_List_A7X.xlsx 22.06.2018
  11.3 Controls_A7X.docx 12.06.2018
  11.4 Schema_za7x.xsd 25.05.2018
12 C5X "Додаткові данi для розрахунку економічних нормативів"
  12.1 Registry_C5X.xlsx 13.07.2018
  12.2 Domain_List_C5X.xlsx 20.04.2018
  12.3 Controls_C5X.docx 13.07.2018
  12.4 Schema_tc5x.xsd 05.07.2018
13 D8X "Дані про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов’язаними з банком особами"
  13.1 Registry_C5X.xlsx 06.07.2018
  13.2 Domain_List_C5X.xlsx 20.04.2018
  13.3 Controls_C5X.docx 06.07.2018
  13.4 Schema_tc5x.xsd 24.05.2018
14 D9X "Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів"
  14.1    
  14.2    
  14.3    
  14.4    
15 E7X "Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку"
  15.1 Registry_D9X.xlsx 13.07.2018
  15.2 Domain_List_D9X.xlsx 13.07.2018
  15.3 Controls_D9X.docx 13.07.2018
  15.4    
16 E8X "Концентрація ризиків за пасивними операціями"
  16.1    
  16.2    
  16.3    
  16.4    
17 F8X "Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними"
  17.1 Registry_E8X.xlsx 13.06.2018
  17.2 Domain_List_E8X.xlsx 22.06.2018
  17.3 Controls_E8X.docx 19.06.2018
  17.4 Schema_te8x.xsd 23.06.2018
18 F9X "Звіт про операції довірчого управління"
  18.1    
  18.2    
  18.3    
  18.4    
19 F9X "Дані про операції довірчого управління"
  19.1 Registry_ F9X.xlsx 13.07.2018
  19.2 Domain_List_ F9X.xlsx 13.07.2018
  19.3 Controls_ F9X.docx 13.07.2018
  19.4 Schema_tf9x.xsd
20.07.2018

 

Платіжний баланс

Звітні файли та вимоги до їх формування Дата розміщення
1 1PX "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами"
  1.1 Registry_1РX.xlsx 14.12.2017
  1.2 Domain_List_1РХ.xlsx 14.12.2017
  1.3 Controls_1РX.docx 27.12.2017
  1.4 Schema_t1px.xsd 16.01.2018
2 2PX "Фінансові операції з нерезидентами"
  2.1 Registry_2РX.xlsx 01.03.2018
  2.2 Domain_List_2РХ.xlsx 29.12.2017
  2.3 Controls_2РX.docx 01.03.2018
  2.4 Schema_t2p.xsd 10.01.2018
3 3РX "Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою"
  3.1 Registry_3PX.xlsx 30.05.2018
  3.2 Domain_List_3PX.xlsx 19.04.2018
  3.3 Controls_3PX.docx 19.06.2018
  3.4 Schema_t3px.xsd 05.07.2018
  3.5 Description_3PX.docx 30.05.2018
4 4РX "Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов’язаннями за договором з нерезидентом"
  4.1 Registry_4PX.xlsx 03.07.2018
  4.2 Domain_List_4PX.xlsx 29.01.2018
  4.3 Controls_4PX.docx 03.07.2018
  4.4 Schema_t4px.xsd 18.06.2018
  4.5 Description_4РX.docx 13.06.2018

 

Балансова звітність банків

Звітні файли та вимоги до їх формування Дата розміщення
1 01X "Дані про залишки на рахунках"
  1.1 Registry_01X.xlsx 13.07.2018
  1.2 Domain_List_01X.xlsx 15.11.2017
  1.3 Controls_01X.docx 13.07.2018
  1.4 Schema_z01x.xsd 20.11.2017
2 02X "Дані про обороти та залишки на рахунках"
  2.1 Registry_02X.xlsx 13.07.2018
  2.2 Domain_List_02X.xlsx 15.11.2017
  2.3 Controls_02X.docx 13.07.2018
  2.4 Schema_z02x.xsd 30.11.2017
3 07Х "Дані про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"
  3.1 Registry_07X.xlsx 06.07.2018
  3.2 Domain_List_07X.xlsx 20.04.2018
  3.3 Controls_07X.docx 13.07.2018
  3.4 Schema_t07x.xsd 12.07.2018
4 08Х "Дані про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку"
  4.1 Registry_08X.xlsx 02.07.2018
  4.2 Domain_List_08X.xlsx 20.04.2018
  4.3 Controls_08X.docx 02.07.2018
  4.4 Schema_z08x.xsd 12.07.2018
5 25X "Дані про обороти щодо згортання та залишки на рахунках"
  5.1 Registry_25X.xlsx 13.07.2018
  5.2 Domain_List_25X.xlsx 15.11.2017
  5.3 Controls_25X.docx 13.07.2018
  5.4 Schema_t25x.xsd 19.07.2018
6 81X "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного року та залишки на рахунках (без залишків за балансовими рахунками класів 6 та 7)"
  6.1 Registry_81X.xlsx 13.07.2018
  6.2 Domain_List_81X.xlsx 15.11.2017
  6.3 Controls_81X.docx 13.07.2018
  6.4 Schema_t81x.xsd 19.07.2018
7 A4X "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду та залишки на рахунках (з урахуванням залишків за рахунками класів 6 та 7)"
  7.1 Registry_A4X.xlsx 13.07.2018
  7.2 Domain_List_A4X.xlsx 15.11.2017
  7.3 Controls_A4X.docx 13.07.2018
  7.4 Schema_ta4x.xsd 03.04.2018
8 D5X " Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)"
  8.1 Registry_D5X.xlsx 06.07.2018
  8.2 Domain_List_D5X.xlsx 20.04.2018
  8.3 Controls_D5X.docx 06.07.2018
  8.4 Schema_zd5x.xsd 12.07.2018
9 D6X " Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)"
  9.1 Registry_D6X.xlsx 06.07.2018
  9.2 Domain_List_D6X.xlsx 20.04.2018
  9.3 Controls_D6X.docx 06.07.2018
  9.4 Schema_zd6x.xsd 13.07.2018

 

Статистика процентних ставок

Звітні файли та вимоги до їх формування Дата розміщення
1 3AX "Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)"
  1.1 Registry_3AX.xlsx 06.07.2018
  1.2 Domain_List_3AX.xlsx 20.04.2018
  1.3 Controls_3AX.docx 06.07.2018
  1.4 Schema_z3ax.xsd 26.06.2018
2 F4X "Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)"
  2.1 Registry_F4X.xlsx 06.07.2018
  2.2 Domain_List_F4X.xlsx 20.04.2018
  2.3 Controls_F4X.docx 06.07.2018
  2.4 Schema_zf4x.xsd 26.06.2018
3 I5X "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)"
  3.1 Registry_I5X.xlsx 06.07.2018
  3.2 Domain_List_3AX.xlsx 20.04.2018
  3.3 Controls_ I5X.docx 06.07.2018
  3.4 Schema_zi5x.xsd 13.07.2018
4 I6X "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)"
  4.1 Registry_I6X.xlsx 06.07.2018
  4.2 Domain_List_I6X.xlsx 06.07.2018
  4.3 Controls_I6X.docx 08.06.2018
  4.4 Schema_zi6x.xsd 19.07.2018

 

Фінансовий моніторинг

Звітні файли та вимоги до їх формування Дата розміщення
1 D0X "Дані про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу"
  1.1 Registry_D0X.xlsx 24.05.2018
  1.2 Domain_List_D0X.xlsx 15.11.2017
  1.3 Controls_D0X.docx 15.11.2017
  1.4 Schema_td0x.xsd 22.06.2018
2 2KX "Дані про рахунки осіб, до яких Україною застосовані санкції"
  2.1 Registry_2KX.xlsx 15.11.2017
  2.2 Domain_List_2KX.xlsx 15.11.2017
  2.3 Controls_2KX.docx 15.11.2017
  2.4 Schema_t2kx.xsd 21.03.2018
3 2BX "Дані про структуру внутрішньої системи фінансового моніторингу"
  3.1 Registry_2BX.xlsx 15.11.2017
  3.2 Domain_List_2BX.xlsx 15.11.2017
  3.3 Controls_2BX.docx 06.04.2018
  3.4 Schema_t2bx.xsd 05.04.2018

 

Платіжні системи

Звітні файли та вимоги до їх формування Дата розміщення
1 1CX "Інформація про участь та діяльність банку в платіжній системі"
  1.1 Registry_1CX.xlsx 24.04.2018
  1.2 Domain_List_1CX.xlsx 22.06.2018
  1.3 Controls_1CX.docx 24.04.2018
  1.4 Schema_t1cx.xsd 13.07.2018
2 4DX "Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки"
  2.1 Registry_4DX.xlsx 23.03.2018
  2.2 Domain_List_4DX.xlsx 22.06.2018
  2.3 Controls_4DX.docx 05.03.2018
  2.4 Schema_t4dx.xsd 21.03.2018
3 97X "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку"
  3.1 Registry_97X.xlsx 24.04.2018
  3.2 Domain_List_97X.xlsx 22.06.2018
  3.3 Controls_97X.docx 24.04.2018
  3.4 Schema_z97x.xsd 23.04.2018
4 A0X "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням"
  4.1 Registry_A0X.xlsx 24.04.2018
  4.2 Domain_List_A0X.xlsx 22.06.2018
  4.3 Controls_A0X.docx 24.04.2018
  4.4 Schema_za0x.xsd 24.04.2018
5 D2X "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків"
  5.1 Registry_D2X.xlsx 13.06.2018
  5.2 Domain_List_D2X.xlsx 22.06.2018
  5.3 Controls_D2X.docx 16.07.2018
  5.4 Schema_zd2x.xsd 06.07.2018
6 E9X Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків
  6.1 Registry_E9X.xlsx 07.06.2018
  6.2 Domain_List_E9X.xlsx 22.06.2018
  6.3 Controls_E9X.docx 07.06.2018
  6.4 Schema_te9x.xsd 07.06.2018
7 F5X "Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками"
  7.1 Registry_F5X.xlsx 23.03.2018
  7.2 Domain_List_F5X.xlsx 22.06.2018
  7.3 Controls_F5X.docx 23.03.2018
  7.4 Schema_tf5x.xsd 03.04.2018

 

Реєстраційні питання та ліцензування

Звітні файли та вимоги до їх формування Дата розміщення
1 48X "Дані про двадцять найбільших учасників банку"
  1.1 Registry_48X.xlsx 03.03.2018
  1.2 Domain_List_48X.xlsx 22.06.2018
  1.3 Controls_48X.docx 12.07.2018
  1.4 Schema_t48x.xsd 13.07.2018

 

Супроводження кредитів

Звітні файли та вимоги до їх формування Дата розміщення
1 3DX "Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами"
  1.1 Registry_3DX.xlsx 11.06.2018
  1.2 Domain_List_3DX.xlsx 14.12.2017
  1.3 Controls_3DX.docx 11.06.2018
  1.4    
  1.5 Description_3DX.docx 11.06.2018
2 3EX "Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами"
  2.1 Registry_3EX.xlsx 11.06.2018
  2.2 Domain_List_3EX.xlsx 14.12.2017
  2.3 Controls_3EX.docx 11.06.2018
  2.4 Schema_t3ex.xsd 05.04.2017
  2.5 Description_3EX.docx 11.06.2018

 

Регулювання грошово-кредитного ринку

Звітні файли та вимоги до їх формування Дата розміщення
1 20X "Дані про обсяг залучених коштів, їх залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України"
  1.1 Registry_20X.xlsx 04.07.2018
  1.2 Domain_List_20X.xlsx 05.06.2018
  1.3 Controls_20X.docx 04.07.2018
  1.4    

 

Пов’язані з банком особи

Звітні файли та вимоги до їх формування Дата розміщення
1 4CX "Дані про пов’язаних з банком осіб"
  1.1 Registry_4CX.xlsx 14.12.2017
  1.2 Domain_List_4CX.xlsx 14.12.2017
  1.3 Controls_4CX.docx 03.05.2018
  1.4 Schema_t4cx.xsd 10.04.2018

 

Персонал

Звітні файли та вимоги до їх формування Дата розміщення
1 9AX "Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці"
  1.1 Registry_9AX.xlsx 14.12.2017
  1.2 Domain_List_9AX.xlsx 14.12.2017
  1.3 Controls_9AX.docx 06.04.2018
  1.4 Schema_t9ax.xsd 22.06.2018

 

2.2.2. Формат окремих показників статистичної звітності (подаються банками на етапі проведення пілотного проекту)

Форми статистичної звітності, показники за якими подаються у новому форматі Формат подання звітності Строк подання у форматі xml
Старий (#) Новий (xml) Опубліковані в API XSD-схеми файлів звітності
Щоденні показники
форма № 1Д "Баланс банку" #01 Файл 01Х "Дані про залишки на рахунках" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/z01x.xsd починаючи зі звітної дати 04.09.2017 року
форма № 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" частина ІІ #27 Файл 27Х "Дані про рух коштів на розподільчих рахунках" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/z27x.xsd починаючи зі звітної дати 03.05.2018 року
форма № 521 "Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" #39 Файл 39X "Курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/t39x.xsd починаючи зі звітної дати 17.07.2017 року
форма № 510 "Звіт про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)" - Файл 3KХ "Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/t3kx.xsd тестовий період завершується 03.05.2018 року
форма № 525 "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" #F1 Файл F1X "Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/tf1x.xsd починаючи зі звітної дати 03.05.2018 року
Місячні показники
форма № 10 "Оборотно- сальдовий баланс банку" #02 Файл 02Х "Дані про обороти та залишки на рахунках" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/z02x.xsd починаючи зі звітної дати 01.09.2017 року
форма № 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів" #73 Файл 73X "Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/t73x.xsd починаючи зі звітної дати 01.05.2018 року
форма № 200 "Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу" #D0 Файл D0X "Дані про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/td0x.xsd починаючи зі звітної дати 01.05.2018 року
форма № 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" #Е8 Файл E8X "Концентрація ризиків за пасивними операціями" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/te8x.xsd починаючи зі звітної дати 01.04.2018 року
форма № 405 "Звіт про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів" #Е9 Файл Е9Х "Перекази з використанням систем переказу коштів" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/te9x.xsd починаючи зі звітної дати 01.08.2017 року
форма № 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами" #1Р Файл 1PX "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/t1px.xsd починаючи зі звітної дати 01.09.2017 року
форма № 217 "Звіт про банківські рахунки та залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб" #2K Файл 2KX "Дані про рахунки осіб, до яких Україною застосовані санкції" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/t2kx.xsd починаючи зі звітної дати 01.05.2018 року
форма № 661 "Звіт про пов’язаних з банком осіб" #4C Файл 4CX "Дані про пов’язаних з банком осіб" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/t4cx.xsd починаючи зі звітної дати 01.04.2018 року
Квартальні показники

форма № 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку";

форма № 402 "Дані про операції, здійснені із застосуванням платіжних карток та їх реквізитів через платіжні пристрої банку"

#97 Файл 97X "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/z97x.xsd починаючи зі звітної дати 01.04.2018 року
форма № 403 (розділ І) "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" #A0 Файл A0X "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/za0x.xsd починаючи зі звітної дати 01.04.2018 року
форма № 407 (частина 1) "Звіт про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою" #F0 Файл 4DX "Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/t4dx.xsd починаючи зі звітної дати 01.04.2018 року
форма № 403 (розділи ІІ та ІІІ) "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" #1C Файл 1CX "Інформація про участь та діяльність банку в платіжній системі" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/t1cx.xsd починаючи зі звітної дати 01.04.2018 року
Річні показники
- #25 Файл 25X "Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/t25x.xsd починаючи зі звітної дати 01.01.2018 року
- #81 Файл 81X "Дані про коригуючі обороти по згортанню за результатами звітного року та залишки на рахунках" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/t81x.xsd починаючи зі звітної дати 01.01.2018 року
- #A4 Файл A4X "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/ta4x.xsd починаючи зі звітної дати 01.01.2018 року
Показники за запитом
форма № 202 "Структура внутрішньої системи фінансового моніторингу" (за запитом) #2B Файл 2BX "Дані про структуру внутрішньої системи фінансового моніторингу" https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/report/t2bx.xsd подається у терміни, визначені банком самостійно