Звичайна версія сайту
Графік поширення даних ССПД
Особа, відповідальна за контакти Анна Тетерук
Організація Національний банк України, вул. Інститутська, 9, Київ, 01601, Україна
Телефон +380 44 527 37 25
Електронна пошта Anna.Teteruk@bank.gov.ua

 

Категорії даних Примітка Випуск даних
(у дужках – період, за який подаються дані)

червень
2019

липень
2019
серпень
2019

вересень
2019

Фінансовий сектор

Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

  25.06.2019
(05.2019)
25.07.2019
(06.2019)
23.08.2019
(07.2019)

25.09.2019
(08.2019)

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

 

14.06.2019
(05.2019)

14.07.2019
(06.2019)

14.08.2019
(07.2019)

13.09.2019
(08.2019)

Процентні ставки

1/ 14.06.2019
(05.2019)
15.07.2019
(06.2019)
15.08.2019
(07.2019)
13.09.2019
(08.2019)

Індикатори фінансової стійкості

  12.06.2019
(04.2019)
15.07.2019
(05.2019)
09.08.2019
(06.2019)

12.09.2019
(07.2019)

Фондовий ринок: Індекс фондового ринку (Індекс ПФТС)

1/        
Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

  19.06.2019
(І кв. 2019)
    18.09.2019
(ІІ кв. 2019)

Офіційні резервні активи, за станом на кінець періоду

  07.06.2019
(05.2019)
05.07.2019
(06.2019)
07.08.2019
(07.2019)
06.09.2019
(08.2019)

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

  21.06.2019
(05.2019)
19.07.2019
(06.2019)
21.08.2019
(07.2019)
20.09.2019
(08.2019)

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

  27.06.2019
(І кв. 2019)
    27.09.2019
(ІІ кв. 2019)

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

  19.06.2019
(І кв. 2019)
    18.09.2019
(ІІ кв. 2019)

Курси обміну валют

1/ 06.06.2019
(05.2019)
04.07.2019
(06.2019)
06.08.2019
(07.2019)
05.09.2019
(08.2019)

1/  Дані поширюються щодня.

 

Дані, що публікуються щодня:

1.  Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
2. Процентні ставки
2.1. За активними і пасивними операціями Національного банку України
2.2. За наданими кредитами на міжбанківському ринку в національній валюті
3. Індекс ПФТС