Звичайна версія сайту
Економічні та фінансові показники України

Дані, які вміщено на цій сторінці, відповідають даним, опис яких наводиться в Бюлетені з питань стандартів поширення даних Міжнародного валютного фонду. Докладніша інформація про бюлетень і статистичні стандарти, яких дотримується Україна, розміщена в Інтернеті на DSBB Home Page.

[Інформація поновлюється кожного разу, коли публікуються дані за Стандартом]

| Фінансовий сектор | Зовнішній сектор |

Категорії та компоненти даних, які поширюються згідно з рекомендаціями ССПД

Одиниця виміру

Період останніх розрахунків

Дані

Додаткова інформація

останні

попереднього
періоду

Фінансовий сектор
Огляд депозитних корпорацій, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошовий агрегат М3

млн грн

травень 2019

1 259 920.3

1 264 452.1

Огляд депозитних корпорацій

* Грошовий агрегат М0

млн грн

травень 2019

349 283.4

352 220.8

* Грошовий агрегат М1

млн грн

травень 2019

654 680.9

658 894.8

* Грошовий агрегат М2

млн грн

травень 2019

1 256 448.3

1 260 997.1

Інші статті (чисті)

млн грн

травень 2019

727 439.8

737 717.7

Внутрішній кредит

млн грн

травень 2019

1 705 982.0

1 697 470.2

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2019

660 923.1

633 531.2

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2019

756 243.4

757 874.8

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

травень 2019

95 320.3

124 343.6

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

травень 2019

1 045 058.9

1 063 938.9

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

травень 2019

11 549.5

11 536.1

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

травень 2019

2 969.7

2 993.7

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2019

74 387.4

75 287.3

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2019

745 598.8

767 153.3

** Вимоги до інших секторів

млн грн

травень 2019

210 553.5

206 968.6

Чисті зовнішні активи

млн грн

травень 2019

281 378.2

304 699.7

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

травень 2019

693 356.2

713 316.0

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

травень 2019

411 978.1

408 616.3

Огляд центрального банку, за станом на кінець періоду

Метадані

Грошова база

млн грн

травень 2019

428 691.9

437 000.2

Огляд центрального банку

Інші статті (чисті)

млн грн

травень 2019

98 738.8

91 881.4

Внутрішній кредит

млн грн

травень 2019

282 537.5

262 396.0

* Чисті вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2019

282 206.6

262 055.8

** Вимоги до центральних органів державного управління

млн грн

травень 2019

350 755.9

359 440.4

** Зобов’язання перед центральними органами державного управління

млн грн

травень 2019

68 549.3

97 384.6

* Вимоги до інших резидентів

млн грн

травень 2019

330.8

340.2

** Вимоги до інших фінансових корпорацій

млн грн

квітень 2019

133.1

133.8

** Вимоги до регіональних та місцевих органів державного управління

млн грн

травень 2019

1.3

1.8

** Вимоги до державних нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2019

30.4

33.9

** Вимоги до інших нефінансових корпорацій

млн грн

травень 2019

74.3

78.7

** Вимоги до інших секторів

млн грн

травень 2019

91.8

91.9

Чисті зовнішні активи

млн грн

травень 2019

244 893.2

266 485.6

* Вимоги до нерезидентів

млн грн

травень 2019

522 399.9

547 530.7

* Зобов’язання перед нерезидентами

млн грн

травень 2019

277 506.7

281 045.1

Процентні ставки

Метадані

Облікова ставка Національного банку України

% річних

07.06.2019

17.5

17.5
(з 26.04.2019)

Облікова ставка Національного банку України

Процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України за всіма інструментами, середньозважені

% річних

травень 2019

18.9

17.9

Процентні ставки рефінансування банків

Дохідність ОВДП на первинному ринку

% річних

щомісяця

натисніть тут

Аукціони

Процентні ставки за кредитами наданими на міжбанківському ринку в національній валюті

% річних

щодня

натисніть тут

 

Процентні ставки за залученими депозитами, середньозважені:

% річних

травень 2019

 

Процентні ставки

 * нефінансові корпорації:

% річних

травень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2019

13.2

13.2

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2019

2.1

2.3

 * домашні господарства:

% річних

травень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2019

11.4

11.2

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2019

2.5

2.6

Процентні ставки за наданими кредитами, середньозважені:

% річних

травень 2019

 

 * нефінансові корпорації:

% річних

травень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2019

18.3

18.4

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2019

5.3

5.4

 * домашні господарства:

% річних

травень 2019

 

   ** в національній валюті

% річних

травень 2019

30.6

29.4

   ** в іноземній валюті

% річних

травень 2019

12.2

7.3

Індикатори фінансової стійкості

натисніть тут

Метадані

Фондовий ринок

Індекс фондового ринку (індекс ПФТС)

пунктів

щодня

натисніть тут

Метадані

Зовнішній сектор

Платіжний баланс, за звітний період

Метадані

* Рахунок поточних операцій

млн дол. США

1 кв. 2019

-25

-1 023

Платіжний баланс

** Баланс товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

-1 818

-3 145

*** Експорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

15 084

15 975

*** Імпорт товарів та послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

16 902

19 120

*** Баланс товарів

млн дол. США

1 кв. 2019

-2 222

-3 765

**** Експорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2019

11 272

11 807

**** Імпорт товарів

млн дол. США

1 кв. 2019

13 494

15 572

*** Баланс послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

404

571

**** Експорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

3 812

4 168

**** Імпорт послуг

млн дол. США

1 кв. 2019

3 408

3 597

** Баланс первинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2019

998

1 390

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2019​​​​​​​

3 122

3 296

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2019​​​​​​​

2 124

1 906

** Баланс вторинних доходів

млн дол. США

1 кв. 2019​​​​​​​

795

908

*** Надходження

млн дол. США

1 кв. 2019​​​​​​​

1 086

1 259

*** Виплати

млн дол. США

1 кв. 2019​​​​​​​

291

351

* Рахунок операцій з капіталом

млн дол. США

1 кв. 2019​​​​​​​

-11

1

** Кредит

млн дол. США

1 кв. 2019​​​​​​​

17

7

** Дебет

млн дол. США

1 кв. 2019​​​​​​​

28

6

* Фінансовий рахунок

млн дол. США

1 кв. 2019​​​​​​​

-111

-935

** Прямі інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2019​​​​​​​

-49

-11

** Прямі інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2019​​​​​​​

435

826

** Портфельні інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2019​​​​​​​

22

16

** Портфельні інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2019

210

1 186

** Інші інвестиції, активи

млн дол. США

1 кв. 2019

1 004

-143

** Інші інвестиції, пасиви

млн дол. США

1 кв. 2019

253

2 955

** Резервні активи

млн дол. США

1 кв. 2019

-190

4 170

*Помилки та упущення

млн дол. США

1 кв. 2019

-75

-40​​​​​​​

Міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті, за станом на кінець періоду

Метадані

Офіційні резервні активи

млн дол. США

травень 2019

19 402.08

20 524.72

Міжнародні резерви

* Резерви в іноземній валюті

млн дол. США

травень 2019

18 392.78

19 424.39

* Резервна позиція в МВФ

млн дол. США

травень 2019

0.33

0.33

* Спеціальні права запозичення

млн дол. США

травень 2019

5.83

95.91

* Золото

млн дол. США

травень 2019

1 003.14

1 004.09

* Інші резервні активи

млн дол. США

травень 2019

-

-

Форма надання даних про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті

млн дол. США

травень 2019​​​​​​​

19 402.08

20 524.72

Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті

Міжнародна інвестиційна позиція, за станом на кінець періоду

Метадані

Активи

млн дол. США

4 кв. 2018

133 384

129 400

Міжнародна інвестиційна позиція

Пасиви

млн дол. США

4 кв. 2018

154 966

154 124

Чиста міжнародна інвестиційна позиція

млн дол. США

4 кв. 2018

-21 582

-24 724

Валовий зовнішній борг, за станом на кінець періоду

Метадані

Валовий зовнішній борг

млн дол. США

1 кв. 2019

114 429

114 710

Валовий зовнішній борг

* Сектор загального державного управління

млн дол. США

1 кв. 2019

41 144

40 128

 Центральний банк

млн дол. США

1 кв. 2019

7 745

7 938

 Інші депозитні корпорації

млн дол. США

1 кв. 2019

5 162

5 797

* Інші сектори

млн дол. США

1 кв. 2019

50 878

51 433

* Прямі інвестиції: міжфірмовий борг

млн дол. США

1 кв. 2019

9 500

9 414

Курси обміну валют

Метадані

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, на кінець періоду

грн. за одиниці іноземної валюти

щодня

натисніть тут

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, середній за період

грн. за одиниці іноземної валюти

щомісяця, щороку

натисніть тут