Звичайна версія сайту
Дані

Грошово-кредитна статистика

Дата Показник
  Огляди, депозити, кредити, цінні папери
12'2018 Щомісячні дані:
  Огляди фінансових корпорацій
  Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
  Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
  Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України)
  Цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
01'2019 Оперативні дані: Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків)
   
  Регіональний розріз
12'2018 Щомісячні дані:
  Вiнницька обл. Закарпатська обл. Луганська обл. Рiвненська обл. Хмельницька обл.
  Волинська обл. Запорiзька обл. Львiвська обл. Сумська обл. Черкаська обл.
  Днiпропетровська обл. Iвано-Франкiвська обл. Миколаївська обл. Тернопiльська обл. Чернiвецька обл.
  Донецька обл. Київська обл. та м. Київ Одеська обл. Харкiвська обл. Чернiгiвська обл.
  Житомирська обл. Кiровоградська обл. Полтавська обл. Херсонська обл. АР Крим
  Депозити у розрізі регіонів
  Кредити у розрізі регіонів
01'2018 Оперативні дані: Кредити та депозити у розрізі регіонів
   
  Інші показники
12'2018 Окремі дані про депозитні корпорації (крім Національного банку України)
12'2018 Кредити та депозити за організаційно-правовими формами господарювання

 

Статистика фінансових ринків

Дата Показник
  Процентні ставки
  Облікова ставка Національного банку України
  Щоденні дані:
  Процентні ставки за активними і пасивними операціями Національного банку України
  Результати проведення операцій Національного банку України з регулювання ліквідності банків
  Результати проведення процентних тендерів з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України
  Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в національній валюті
  Проценті ставки за міжбанківськими кредитами в іноземній валюті
  Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту)
  Вартість строкових депозитів за даними статистичної звітності банків України
  Архів основних показників стану міжбанківського кредитного ринку (до 31.07.2018)
  Щомісячні дані:
12'2018 Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України
12'2018 Процентні ставки за кредитами та депозитами. Цінні папери резидентів. Індекс ПФТС
12'2018 Процентні ставки банків за строковими депозитами фізичних осіб
12'2018 Процентні ставки депозитних корпорацій за новими строковими депозитами у банківських металах
   
  Регіональний розріз
12'2018 Щомісячні дані:
  Вiнницька обл. Закарпатська обл. Луганська обл. Рiвненська обл. Хмельницька обл.
  Волинська обл. Запорiзька обл. Львiвська обл. Сумська обл. Черкаська обл.
  Днiпропетровська обл. Iвано-Франкiвська обл. Миколаївська обл. Тернопiльська обл. Чернiвецька обл.
  Донецька обл. Київська обл. та м. Київ Одеська обл. Харкiвська обл. Чернiгiвська обл.
  Житомирська обл. Кiровоградська обл. Полтавська обл. Херсонська обл. АР Крим
  Процентні ставки за новими кредитами та новими депозитами у розрізі регіонів
01'2019 Оперативні дані: Процентні ставки за новими кредитами та новими депозитами у розрізі регіонів
   
  Фондовий ринок
  Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
  Щоденні дані:
  Узагальнена інформація стосовно виконаних угод з купівлі/продажу ОВДП на вторинному ринку
  ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу
  Справедлива вартість ОВДП та коригуючі коефіцієнти
  Щотижневі дані: 
  Результати аукціонів з купівлі/продажу Національним банком України ОВДП на фондових біржах
  Щомісячні дані:
01'2019 Дохідність ОВДП на первинному ринку
08'2018-01'2018 Моніторинг обсягу операцій з державними облігаціями України, проведених організаторами торгівлі цінними паперами
12'2018 Цінні папери в портфелі депозитних корпорацій (крім Національного банку України)
12'2018 Цінні папери, крім акцій, випущені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
12'2018 Індекс ПФТС
  Щоквартальні дані:
3 кв. 2018 Цінні папери, крім акцій, випущені резидентами

 

Статистика фінансових рахунків

Дата Показник
3 кв. 2018 Фінансові корпорації
  Баланс фінансових активів та пасивів фінансових корпорацій
  Фінансові операції фінансових корпорацій
3 кв. 2018 Депозитні корпорації
  Баланс фінансових активів та пасивів депозитних корпорацій
  Фінансові операції депозитних корпорацій 
3 кв. 2018 Інші фінансові корпорації  
  Баланс фінансових активів та пасивів інших фінансових корпорацій
  Фінансові операції інших фінансових корпорацій
   
  Архів за 2002-2017 роки

 

Статистика індикаторів фінансової стійкості

Дата
2 кв. 2018
Показник
  Індикатори фінансової стійкості та довідкові дані
  Інституційне охоплення ІФС для сектору депозитних корпорацій
  Фінансові звіти сектору депозитних корпорацій