Звичайна версія сайту
Громадська колегія

Громадська колегія Ради Національного банку України є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, створеним для забезпечення діалогу з громадськістю під час вирішення питань щодо забезпечення стабільності банківської системи та стійкості грошової одиниці, захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг і подання Раді Національного банку України пропозицій щодо виконання нею своїх зобов’язань (згідно з Рішенням Ради НБУ від 24 листопада 2016 року №2.4).

Громадська колегія була утворена як правонаступник Громадської ради Національного банку України, проте з розширеними повноваженнями.

Кількісний та персональний склад Громадської колегії визначає та затверджує Рада Національного банку.

Склад Громадської колегії формується з числа представників інститутів громадянського суспільства – громадських об’єднань, легалізованих відповідно до законодавства України, які діють не менше ніж два роки, метою діяльності яких є захист інтересів споживачів фінансових послуг.

До складу Громадської колегії делегуються:

  • три представники (як правило – перші керівники) від банківських асоціацій чи об’єднань;
  • один представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
  • один представник комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності (за згодою).

Участь у роботі Громадської колегії добровільна.

Строк повноважень складу Громадської колегії – два роки.

 

План роботи

Склад

Станіслав Аржевітін, Асоціація українських банків

Анатолій Гулей, Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів

Олександр Карпов, Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем "ЄМА"

Павло Кушніренко, Громадська організація "Асоціація учасників валютного ринку"

Павло Козак, Громадська організація "ЕйСіАй – Україна"

Мирослава Муляр, Громадська організація "Центр захисту споживачів фінансових послуг "ФІНІНФО"

Андрій Нікітін, Громадська організація "Українська професійна асоціація по захисту інвесторів, кредиторів та страхувальників

Андрій Оленчик, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Ярослав Колесник, Асоціація "Український Кредитно-Банківський Союз"

Антоніна Паламарчук, Асоціація "Бюро кредитних історій України"

Герман Панікар, Громадська організація "Асоціація потерпілих вкладників "ФОРУМ СОС"

Віталій Шапран, Громадська організація "Українське товариство фінансових аналітиків"

Тетяна Шевкун, Національна Асоціація Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів

Роман Шпек, Асоціація "Незалежна асоціація банків України"

Олександр Філонюк, Ліга страхових організацій України