Звичайна версія сайту
Оперативні дані, що характеризують ліквідність банківської системи та чинники її зміни

 Опис даних та графік поширення

Архів

млн грн

  16.08 15.08 14.08 13.08 12.08
Коррахунки банків (на початок дня) 53 612 55 839 57 714 56 415 44 396
зміна до попереднього дня -2 227 -1 875 1 299 12 019 4 747
у тому числі:          
1. Монетарні операції Національного банку України -321 -244 556 11 738 3 535
1.1 Інструменти постійного доступу  179 -244 53 11 235 5 737
1.1.1 Кредити O/N 0 0 0 -1 0
надання  87 87 87 86 87
повернення -87 -87 -86 -87 -87
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N 179 -244 53 11 236 5 737
залучення -9 129 -9 308 -9 064 -9 117 -20 353
погашення 9 308 9 064 9 117 20 353 26 090
1.2 Тендери (чергові, позачергові) -1 000 0 0 0 -2 704
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності -1 000 0 0 0 0
надання  0 0 0 0 0
повернення -1 000 0 0 0 0
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів 0 0 0 0 -2 704
залучення 0 0 0 0 -37 226
погашення 0 0 0 0 34 522
1.3 Інші монетарні операції  500 0 503 503 502
2. Автономні чинники -1 906 -1 631 743 281 1 212
2.1 Зміна обсягу готівки -320 146 -37 573 -1 635
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  -1 419 -1 758 791 -311 2 598
2.3. Інші операції -166 -19 -11 19 250

 

Довідково

Архів

млн грн

на початок дня 15.08
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) 50 426
у тому числі:  
кредити O/N 87
тендерні кредити 2 521
   - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 2 521
інші кредити 47 819
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації 8 632
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) 46 534
у тому числі:  
депозитні сертифікати O/N 9 308
депозитні сертифікати, розміщені на тендері 37 226

Архів

млн грн

на початок дня 15.08
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) 404

 

Архів

млн грн

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.08.2019 по 10.09.2019

53 067