Звичайна версія сайту
Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики щодо рівня облікової ставки

Для підвищення прозорості та передбачуваності монетарної політики Національний банк України за прикладом передових центробанків-таргетерів інфляції розпочав оприлюднення "Підсумків дискусії членів Комітету з монетарної політики щодо рівня облікової ставки" - опису дискусії між членами Комітету з монетарної політики (КМП), що кожного разу передує ухваленню Правлінням НБУ рішення щодо рівня облікової ставки.

На відміну від прес-релізів щодо рішень з монетарної політики, які відображають консенсусну позицію Правління Національного банку, "Підсумки дискусії" містять знеособлену позицію усіх членів КМП щодо необхідного монетарного рішення та відповідну аргументацію, при чому не лише більшості членів, а й альтернативні думки. Публікацію такого знеособленого обговорення рівня ключової ставки практикують центробанки Польщі, Чехії, Чилі, Угорщини, Бразилії, Великої Британії, Норвегії, Туреччини, Ісландії, Ізраїлю, Колумбії та Румунії.

Така публікація спрямована на посилення розуміння учасниками ринку логіки та мотивації монетарних рішень Правління НБУ. Зазначене сприятиме підвищенню здатності учасників ринку передбачати подальші зміни у монетарній політиці НБУ і, як наслідок, посиленню дії процентного каналу трансмісійного механізму та більш ефективному управлінню інфляційними очікуваннями.