Звичайна версія сайту

Рада Національного банку затвердила Рекомендації Правлінню НБУ та Уряду щодо впливу державних банків на трансмісійний механізм монетарної політики

Рада Національного банку України (далі – Рада) на своєму засіданні розглянула питання про політику Національного банку України щодо державних банків та її вплив на ефективність трансмісійного механізму монетарної політики та затвердила відповідні рекомендації Правлінню регулятора та Уряду.

Крім того, під час засідання було розглянуто питання про результати внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Національного банку України за 2018 рік та інші питання порядку денного.

Рада узяла до відома інформацію Члена Ради Козюка В. В. та інформацію Правління Національного банку України щодо впливу державних банків на функціонування трансмісійного механізму монетарної політики в Україні. За результатами обговорення були схвалені відповідні рекомендації Правлінню Національного банку України та Кабінету Міністрів України, зокрема такі:

Правлінню НБУ

 • При прийнятті рішень з монетарної політики враховувати недосконалість монетарного трансмісійного механізму, пов’язану зі значною часткою держбанків в банківській системі України.
 • У процесі макроекономічного моделювання та прогнозування враховувати дію ефекту витіснення, що пов’язано із значною часткою ОВДП в активах державних банків.
 • Брати до уваги ймовірність погіршення стану кредитоспроможності позичальників у середньостроковій перспективі внаслідок одночасної концентрації активності держбанків на сегменті роздрібного кредитування.

Уряду України

 • При реалізації Стратегії розвитку державних банків:
 • враховувати ймовірність їх одночасної переорієнтації на споживче кредитування, що може мати негативні системні ефекти;
 • переглянути у перспективі орієнтир частки ОВДП в структурі активів з 25% (згідно з засадами стратегічного реформування державного банківського сектору) в бік зниження.
 • Збільшити рівень спеціалізації банків з державною часткою для зниження присутності на однакових або суміжних сегментах ринку.
 • Оновити засади стратегічного реформування державного банківського сектору з урахуванням мети та завдань, які будуть виконувати банки з державною часткою, що дозволить суттєво підвищити ефективність розробки стратегій діяльності банків.
 • Інтенсифікувати роботу щодо реструктуризації NPL, які знаходяться на балансах банків з державною часткою, та поліпшення бізнес-клімату з метою розширення потенційного спектру кредитних стратегій державних банків на корпоративному ринку.
 • Продовжити роботу з розвитку ринку капіталів та інструментарію синдикованого кредитування державних банків з метою диверсифікації портфелю державних банків, що дозволяє знизити ризики "великих кредитів".
 • Спростити доступ фізичних осіб до операцій з ОВДП.
Поділитись