Звичайна версія сайту

Рада Національного банку затвердила річну фінансову звітність та кошторис адміністративних витрат регулятора за 2018 рік

Затверджено зобов’язання Національного банку України перед Державним бюджетом України за 2018 рік – 64 898 456 239,04 грн

23 квітня цього року відбулося засідання Ради Національного банку України (далі – Рада), на якому було розглянуто низку питань фінансового характеру Національного банку України.

Відповідно до п.6, п.11 статті 9 Закону України "Про Національний банк України" та керуючись статтями 5, 51, 13, 131 Закону України "Про Національний банк України" Рада розглянула подані Правлінням Національного банку України:

 • звіт незалежного аудитора про консолідовану фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року,
 • консолідовану фінансову звітність Національного банку та консолідований звіт про управління за 2018 рік,
 • звіт про виконання кошторису адміністративних витрат, розподіл прибутку до розподілу за 2018 рік.

За результатами обговорення прийнято такі рішення:

 • Взято до відома висновок аудиторської фірми ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" про консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2018 рік.
 • Затверджено звіт про виконання кошторису адміністративних витрат за 2018 рік.
 • Затверджено консолідовану фінансову звітність Національного банку за 2018 рік.
 • Взято до відома консолідований звіт про управління Національного банку України за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Рада прийняла рішення про затвердження розподілу прибутку до розподілу Національного банку України за 2018 рік у сумі 68 464 117 645,91 грн. за такими напрямами:

 • формування загальних резервів власного капіталу Національного банку України – 3 565 661 406,87 грн.;
 • зобов’язання Національного банку України перед Державним бюджетом України на 2018 рік – 64 898 456 239,04 грн.

Рада також ухвалила рішення про опублікування консолідованої фінансової звітності Національного банку за 2018 рік, затвердженої Радою Національного банку України, на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

 

Довідково

Cума прибутку до розподілу за 2018 рік включає також суму коригувань прибутків минулих років у зв’язку з ретроспективним застосуванням змін в обліковій політиці в частині впровадження:

 • МСФЗ 9;
 • Нового Порядку розрахунку валютної позиції та визначення нереалізованих і реалізованих результатів за операціями в іноземній валюті, монетарному золоті та банківських металах.

Ефект від зміни облікової політики у сумі 22 033 млн грн був визнаний у 2018 році та включений до суми прибутку до розподілу, що належить до перерахування до Державного бюджету України на 31 грудня 2018 року.

Поділитись