Звичайна версія сайту

Виступ Голови Національного банку України Якова Смолія до презентації Стратегії макропруденційної політики

Доброго дня, шановні колеги!

Сьогодні ми презентуємо вам Стратегію макропруденційної політики Національного банку. Попри складну назву, суть цього документу проста – це стратегія забезпечення стабільності фінансової системи.

Забезпечення фінансової стабільності – одна з двох ключових функцій Національного банку на рівні з цінової стабільністю, які  зафіксовані в Законі "Про Національний банк України". Ми неухильно працюємо над її виконанням.

Це і посилення ефективності банківського нагляду, і запровадження нових інструментів, як, наприклад, запровадження нормативу короткострокової ліквідності LCR чи започаткування щорічної оцінки стійкості банків.

На черзі повноцінна розбудова системи макропруденційного  регулювання на фінансовому ринку України за світовими стандартами. За основу ми взяли , рекомендації, розроблені Європейською Радою з фінансової стабільності. Саме оприлюднений сьогодні документ пояснює, як макропруденційне регулювання працюватиме в Україні.

Чому використання макропруденційної політики важливо для нашої країни?

Протягом останніх 20 років наша країна пройшла через три глибокі фінансові кризи. Остання трапилася через військову агресію та економічну кризу 2014-2016 років, та її вплив ще довго буде відчутним для економічного зростання України.

Глибина та частота системних криз в Україні була пов’язана в тому числі з відсутністю у минулому ефективного банківського регулювання на мікрорівні та системи підтримки фінансової стабільності, зокрема заходів для запобігання виникненню та накопиченню системних ризиків. Інакше кажучи, банківський сектор був неготовим до криз у минулому.

З того часу Національний банк провів суттєву роботу, щоб жодна потенційна криза не застала банківський сектор зненацька. Триває перехід на ефективний ризик-орієнтований банківський нагляд. А на макрорівні, тобто на рівні всієї фінансової системи, вже розпочато запровадження заходів макропруденційної політики.

Реалізація Національним банком макропруденційної політики сприятиме не лише стійкості фінансової системи, але і посиленню довіри до банків та підтримці подальшої макроекономічної стабілізації. У довгостроковій перспективі вона дозволить забезпечити стале економічне зростання, більш стійке до негативних шоків та криз.

На останок також хочу підкреслити, що забезпечення фінансової стабільності – це завдання не лише для банківського регулювання. . Адже фінансова система – це не лише банки, а й інші фінансові установи.

Ефективне регулювання банківського сектору за відсутності аналогічних вимог до інших фінансових установ створює можливості для регуляторного арбітражу. Це послаблює дієвість регулювання банків. Тому макропруденційна політика буде найбільш ефективною за умови узгодженої політики, спрямованої на комплексне регулювання усіх сегментів фінансового ринку.

Ми надалі посилюватимемо зусилля у забезпеченні стабільності фінансової системи. І керуватися Національний банк у виконанні цього завдання буде оприлюдненою сьогодні Стратегією макропруденційної політики.

Дякую за увагу!

Поділитись