Звичайна версія сайту
Національна платіжна система "Простір"

ПРОСТІР – державна карткова система для платежів у гривні в межах України.

Національний банк створив платіжну систему ПРОСТІР з дотриманням відкритих міжнародних стандартів.   

 

Навіщо?

 • Задля підвищення рівня національної платіжної безпеки
 • Задля підтримки розвитку безготівкової економіки в Україні.
Порядок вступу
 1. Подати Платіжній організації ПРОСТІР (Національний банк України) заяву про вступ до ПРОСТІР, яка оформляється у вигляді електронного повідомлення та надсилається електронною поштою Національного банку України.
 2. Одержати дозвіл Платіжної організації ПРОСТІР на укладання договору приєднання до ПРОСТІР.
 3. Подати Платіжній організації ПРОСТІР протягом п’яти робочих днів з дня отримання дозволу на укладання Договору приєднання до ПРОСТІР копії:
 • статуту банку;витягу з Реєстру платників єдиного податку або свідоцтва про сплату єдиного податку;
 • витягу з Реєстру платника податку на додану вартість або свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
 • документа, що підтверджує повноваження керівника, який підписуватиме договори з Національним банком;реквізити юридичної особи.
 1. Подати Платіжній організації ПРОСТІР підписаний банком договір приєднання до ПРОСТІР (проект договору, підписаний з боку Платіжної організації ПРОСТІР, надсилається банку разом з дозволом на його укладання).
 2. Підписати акти про сплату за послуги, що надаються Національним банком України (за оформлення приєднання до ПРОСТІР та використання торговельної марки ПРОСТІР) та здійснити оплату.
 3. Надати заяву та отримати ідентифікаційний номер емітента.
 4. Отримати Правила ПРОСТІР та інші нормативні документи.
 5. Забезпечити підключення банку (процесингового центру) до центрального маршрутизатора та розрахунково-клірингового центру ПРОСТІР (далі – Маршрутизатор ПРОСТІР).

 • У разі використання банком власного процесингового центру, банку необхідно побудувати канал зв'язку між ним та Маршрутизатором ПРОСТІР та провести тестування.

 • Якщо банк планує користуватися послугами незалежного процесингового центру (далі – НПЦ), він має укласти відповідний договір з НПЦ про надання таких послуг та провести тестування каналу зв’язку між банком та Маршрутизатором ПРОСТІР.

 1. Забезпечити підготовку та проведення інтеграційного тестування взаємодії банка та Маршрутизатора ПРОСТІР (генерування та обмін тестовими ключами/випуск і випробування тестових платіжних карток/тестування параметрів продуктивної системи Маршрутизатора ПРОСТІР/генерування та обмін продуктивними ключами та інші заходи).
 2. Укласти з Розрахунковим банком ПРОСТІР договір про проведення розрахунків між учасниками ПРОСТІР за операціями, виконаними із застосуванням електронних платіжних засобів ПРОСТІР.

Контактна інформація з питань договорів, які укладаються банком для роботи в НПС "ПРОСТІР"


з/п

Вид договору

Відповідальний підрозділ Національного банку

Місцезнаходження
поштові реквізити та контактні телефони

1

Договір приєднання до НПС "ПРОСТІР"

Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку

03028, м. Київ, просп. Науки, 7
Тел.: +380 44 527 39 89

2

Договір про проведення розрахунків між учасниками ПРОСТІР за операціями, виконаними із застосуванням електронних платіжних засобів ПРОСТІР

Операційний департамент

01601, м. Київ - 8, вул. Інститутська, 9
Тел.: +380 44 253 14 30

 

Контактна інформація з питань договорів, які укладаються банком для роботи в НПС "ПРОСТІР"


з/п

Вид договору

Відповідальний підрозділ НПЦ

Місцезнаходження
поштові реквізити та контактні телефони

1

Договір про надання інформаційних послуг НПЦ (у разі якщо банк не має власного ПЦ)

АТ "Українська національна розрахункова картка"

вул. Марини Раскової, 11 корпус Б, м. Київ, 02660

Тел./факс: +380 44 494 25 90

ЗАТ "Український процесинговий центр"

пр. Московський, 9, корпус 5А, п/с №65, м. Київ, 04073

Тел./факс: +380 44 247 49 72

ПАТ "УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА МЕРЕЖА"

вул. Північно-Сирецька, 1-3, м. Київ, 04136

Тел./факс:
+380 44 596 63 30
+380 44 596 63 35

ТОВ "ТАС Лінк"

пр. Перемоги, 65, м. Київ, 03062

Тел./факс: +380 44 392 02 02

E-mail: office@taslink.com.ua

 

Законодавство

"Правила Національної платіжної системи "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 07.06.2013 №213/2013 із змінам

"Положення про порядок вступу банків до Національної платіжної системи "Український платіжний простір" і припинення участі в системі", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР": від 01.08.2016 №315 із змінами, від 15.09.2016 №320/2016, від 27.10.2016 №322/2016, від 29.03.2017 №7/2017, від 03.08.2017 №19/2017

"Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації, Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру, розрахункового банку Національної платіжної системи "Український платіжний простір", постанова Правління Національного банку України від 15 червня 2017 року №53

"Перелік міжбанківських комісійних за операціями, що виконуються в Національній платіжній системі "Український платіжний простір" (далі - ПРОСТІР) за операціями з електронними платіжними засобами ПРОСТІР", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР", від 16.09.2013 №221/2013 із змінами.

Ліміти за операціями переказу грошових коштів з платіжної картки НПС "ПРОСТІР" на іншу платіжну картку НПС "ПРОСТІР", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 15.09.2016 №57/320/2016).

Вимоги до платіжної інфраструктури учасників Національної платіжної системи "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 27.07.2016 №314/2016

Роз’яснення щодо роботи з електронними грошима в Національній платіжній системі "Український платіжний простір".

Регламент Національної платіжної системи "Український платіжний простір",  рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 23.06.2017 №15/2017.

Положення про вимоги до виробників та персоналізаторів електронних платіжних засобів Національної платіжної системи "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 02.08.2016 №316.

Вимоги до дизайну і якості бланків платіжних карток Національної платіжної системи "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 02.06.2016 №303 зі змінами від 23.11.2016.

Порядок вирішення спірних ситуацій з використанням електронних платіжних засобів Національної платіжної системи "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 16.01.2017 №3.

Положення про здійснення операцій з електронними грошима в Національній платіжній системі "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 12.03.2014 №233 зі змінами від 15.11.2016.

Методика розрахунку страхового фонду Національної платіжної системи "Український платіжний простір", рішення Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" від 24.10.2016 №321.

Учасники

Національний банк оцінює системно важливі платіжні системи, важливі платіжні системи та соціально важливі платіжні системи на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам нагляду (оверсайту) платіжних систем для мінімізації ризиків, які властиві платіжним системам.

Комплексне оцінювання системно важливих, важливих та соціально важливих платіжних систем здійснюється на підставі плану комплексного оцінювання значущих платіжних систем, затвердженого Національним банком.

З переліком можна ознайомитися за посиланням

Торговельна марка

Український платіжний ПРОСТІР є новою назвою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП).

Логотипи Національної платіжної системи "Український платіжний простір" у векторому форматі: