Звичайна версія сайту
Рада з фінансової стабільності

Рада з фінансової стабільності виявляє загрози для фінансової стабільності та розробляє рекомендації, щоб нівелювати вплив загроз на фінансову систему.

Основні функції Ради:

 • виявляти, аналізувати, оцінювати системні ризики та загрози для фінансової стабільності;
 • готувати рекомендації для мінімізації системних ризиків;
 • узгоджувати заходи для запобігання кризам та швидкого реагування на їхні прояви;
 • координувати співпрацю між державними установами, що впливають на фінансову стабільність.

Рада – міжвідомчий орган, платформа для фахових дискусій про фінансову стабільність. Її створено у 2015 році. Рішення Ради рекомендаційні. Вона не втручається в діяльність органів, які входять до її складу, але колективно напрацьовує пропозиції щодо заходів державної політики на досягнення фінансової стабільності.

Засідання Ради з фінансової стабільності відбуваються щонайменше один раз у квартал.

Склад Ради з фінансової стабільності:

 • Голова Національного банку України (співголова Ради з фінансової стабільності)
 • Міністр фінансів України (співголова Ради з фінансової стабільності)
 • Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 • Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 • Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 • Заступник Голови Національного банку України
 • Заступник міністра фінансів України
Звіт про фінансову стабільність

Червень 2018  |