Звичайна версія сайту
Реєстр показників статистичної звітності відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ, затверджених постановою Правління НБУ від 13.11.2018 №120 (далі - Правила №120)

Реєстр показників статистичної звітності відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ, затверджених постановою Правління НБУ від 13.11.2018 №120 (далі - Правила №120)

І. Загальний перелік файлів статистичної звітності відповідно до додатка 6 до Правил № 120

 

IІ. Реєстр показників статистичної звітності відповідно до Правил №120

2.1. Перелік файлів з показниками статистичної звітності, що подаються банками відповідно до додатка 2 до Правил № 120, згруповані за напрямками звітної інформації 

Перелік файлів, які включені до напрямків звітної інформації Напрямки звітної інформації
1 27X, 2GX*, 36X, 39X, 3KX, 3MX, 73X, D4X, F1X Валютні операції
2 12X, 13X Грошовий обіг
3 26X, 3BX, 3VX, 42X, 4BX, 6BX, 6CX, 6DX, 6EX, 6FX, 6GX, 6HX, 6IX, 6KX, 79X, 88X, 8BX*, 95X, A7X, C5X, D9X, E7X, E8X, F8X, F9X Банківський нагляд
4 1PX, 2PX, 3PX, 4PX Платіжний баланс
5 01X, 02X, 07X, 08X, 25X, 81X, A4X, D5X, D6X Балансова звітність банків
6 3AX, F4X, I5X, I6X Статистика процентних ставок
7 2BX, 2FX, 2HX, 2KX, D0X Фінансовий моніторинг
8 1CX, 4DX, 97X, A0X, D2X, F5X, E9X Платіжні системи
9 48X Реєстраційні питання та ліцензування
10 3DX, 3EX Супроводження кредитів
11 20X, 2RX** Регулювання грошово-кредитного ринку
12 4CX Пов’язані з банком особи
13 9AX Персонал

* файли, які не включаються до Правил № 120

** файл подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів в іноземній валюті (банківських металів) за залученими банком вкладами (депозитами), кредитами (позиками) від нерезидентів

2.2. Опис JSON об'єктів та реквізитів повідомлень відповідно до додатка 7 до Правил № 120

2.3. Перелік файлів з показниками статистичної звітності, що подаються небанківськими установами відповідно до додатка 2 до Правил № 120, згруповані за респондентами

2.3.1. Небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури

2.3.2. Небанківські фінансові установи-резиденти, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій

2.3.3. Оператори поштового зв’язку

2.3.4. Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, фізичні особи-підприємці, які мають рахунки, відкриті за межами України

 

ІІІ. Довідники, які використовуються для формування показників статистичної звітності відповідно до Правил № 120

3.1. Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, відповідно до додатка 3 до Правил №120

3.2. Metrics.xlsx - Метрики відповідно до додатка 4 до Правил №120 (станом на 14.03.2019)

3.3. Non_Explicit_Domains.xlsx - НРП (загальний каталог некласифікованих реквізитів показників) відповідно до додатка 5 Правил № 120 (станом на 15.03.2019)

 

ІV. Технічні інструкції щодо отримання доступу через API до довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності

через АРІ:

 

у форматі DBF:

 

V. Архів

 

Перелік довідників, які використовуються для формування показників статистичної звітності, відповідно до додатка 3 до Правил № 120


з/п

Код довідника

Назва довідника

Значення довідника

1

COMPVAL

Код підрозділу небанківської фінансової установи

2

D010

Код касового символу

 

3

D020

Розподіл суми оборотів за рахунком за визначеним критерієм

 

4

D050

Код ознаки операцій для фінансового моніторингу

 

5

D060

Код платіжної системи та системи розрахунків

 

6

D070

Код зовнішньоекономічної операції

 

7

D100

Код умови валютної операції

 

8

D110

Код форми розрахунку

 

9

DPTLIST

Код структурного підрозділу

10

F001

Код учасника переказу коштів

 

11

F002

Код засобу з приймання готівки для подальшого її переказу

 

12

F003

Код стану заборгованості

 

13

F004

Код власника платіжного пристрою/пункту приймання готівки

 

14

F005

Код порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу

 

15

F006

Код виду носія інформації

 

16

F008

Код змісту зовнішньоекономічної операції

 

17

F009

Код типу джерела фінансування

 

18

F010

Код типу угоди

 

19

F011

Код графіка погашення платежів

 

20

F012

Код типу форми власності

 

21

F014

Код виду подання звіту

 

22

F017

Стан майна за принципом завершеності

 

23

F018

Стан майна за результатом перевірки

 

24

F019

Код причини виникнення заборгованості

 

25

F020

Код відмітки про безнадійну заборгованість

 

26

F021

Код повідомлення про порушення граничного строку розрахунків

 

27

F023

Код типу суб’єкта господарювання

 

28

F024

Код типу рахунку

 

29

F025

Код змісту операції

 

30

F027

Код індикатора

 

31

F028

Код виду заборгованості

 

32

F029

Код даних банку, що перебуває у стані ліквідації

 

33

F02D

Код за деякими операціями

 

34

F033

Код ознаки обтяженості коштів

 

35

F034

Код кількості та обсягу за кредитними договорами

 

36

F035

Код виду кредитних операцій

 

37

F036

Код використання процентної ставки за кредитом

 

38

F045

Код ознаки кредиту

 

39

F046

Код стану розрахунків за договором із нерезидентом

 

40

F047

Код виду позичальника

 

41

F048

Код типу процентної ставки

 

42

F049

Код пояснення щодо внесення змін до договору

 

43

F050

Код цілі використання кредиту

 

44

F051

Код відношення афілійованої особи до банку

 

45

F052

Код типу кредитора

 

46

F053

Код можливості дострокового погашення

 

47

F054

Код періодичності здійснення платежів

 

48

F055

Код типу кредиту

 

49

F056

Код підстави подання звіту

 

50

F057

Код виду запозичення

 

51

F058

Код підгрупи банківської групи

 

52

F059

Код розміру боржника

 

53

F060

Код типу періоду

 

54

F061

Код ознаки операції

 

55

F063

Код зміни стандарту складання звітності

 

56

F064

Код належності до групи юридичних осіб під спільним контролем

 

57

F067

Код проведеної операції

 

58

F068

Код ознаки ключової особи

 

59

F069

Код сутності зв’язку

 

60

F070

Код типу реорганізації

 

61

F071

Код типу держателя електронного платіжного засобу

 

62

F072

Код ознаки використання клієнтом системи дистанційного обслуговування рахунків

 

63

F073

Код належності до боржників, кредити яким надані для реалізації інвестиційного проекту

 

64

F074

Код щодо належності контрагента/пов’язаної з банком особи до групи юридичних осіб під спільним контролем або до групи пов’язаних контрагентів

 

65

F075

Код ознак, які відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 № 351 (зі змінами) (далі — Положення № 351), свідчать про високий кредитний ризик контрагента/пов’язаної з банком особи

 

66

F076

Код ознак, які відповідно до Положення № 351 свідчать про подію дефолту контрагента/пов’язаної з банком особи

 

67

F077

Код ознаки своєчасності сплати боргу контрагентом/пов’язаною з банком особою відповідно до пункту 59 Положення № 351

 

68

F078

Код ознак, які відповідають додатковим характеристикам, визначеним додатком 3 до Положення № 351 щодо контрагента/пов’язаної з банком особи — емітента цінних паперів

 

69

F079

Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до Положення № 351, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов’язаної з банком особи

 

70

F080

Код ознаки події дефолту контрагента/пов’язаної з банком особи відповідно до пункту 166 Положення № 351, щодо якої банк на підставі застосованого ним судження довів, що дефолту немає

 

71

F081

Код щодо включення до розрахунку нормативів кредитного ризику

 

72

F082

Код типу боржника

 

73

F083

Код значення коефіцієнта кредитної конверсії, рівня покриття боргу заставою, складової балансової вартості

 

74

F084

Код щодо належності контрагента до компанії спеціального призначення

 

75

F085

Код санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України

 

76

F086

Код стану рахунку

 

77

F087

Код стану застосування санкції щодо рахунку санкційної особи

 

78

F088

Код наміру проведення фінансової операції

 

79

F089

Код ознаки консолідації операції

 

80

F090

Код мети надходження/переказу коштів

 

81

F091

Код операції

 

82

F092

Підстава для купівлі/мета продажу іноземної валюти

 

83

F093

Код ознаки щодо встановленої періодичності та обсягу сплати боргу

 

84

F094

Код ознаки щодо відношення кредиту до непідконтрольної території

 

85

F095

Код ознаки щодо повноти забезпеченості зобов’язань за кредитним договором між банком та позичальником

 

86

F096

Код наявності обтяження

 

87

F098

Код типу переказу

 

88

F099

Код даних для розрахунку економічних нормативів

 

89

F100

Код питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

 

90

F101

Код відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу

 

91

F102

Код щодо наявності інформації у кредитному реєстрі Національного банку України

 

92

F104

Код стану виконання договору

 

 

F105

Код ознаки повідомлення про незавершені розрахунки

 

93

I010

Код категорії рахунку

 

 

94

K013

Код виду клієнта банку

 

95

K014

Код типу клієнта банку

 

96

K018

Код статусу клієнта

 

97

K019

Код типу публічного діяча

 

98

K021

Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера

 

99

K030

Код резидентності

 

100

K031

Код ознаки територіального розміщення

 

101

K040

Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23.12.2009 № 471)

 

102

K041

Код групи країн

 

 

K042

Код офшорної зони [відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про віднесення держав до переліку офшорних зон" від 23.02.2011 № 143-рш (зі змінами)]

 

103

K044

Код типу країни

 

104

K045

Код території здійснення операції

 

105

K060

Код виду пов’язаної особи

 

106

K070

Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03.12.2014 № 378)

 

107

K072

Коди секторів економіки (узагальнені)

 

108

K074

Коди секторів економіки (державний/недержавний)

 

109

K077

Коди секторів економіки (групування для економічних нормативів)

 

110

K110

Вид економічної діяльності [відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457 (зі змінами)]

 

111

K111

Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені)

 

112

K112

Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)

 

113

K140

Код розміру суб’єкта господарювання

 

114

K180

Належність банку до інвестиційного класу

 

115

K190

Рейтинг надійності

 

116

KODTER

Код адміністративно-територіальної одиниці України

 

117

R017

Код розподілу фінансових інструментів щодо індексації

 

118

R020

Код балансового рахунку

 

119

R030

Код валюти або банківського металу [відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами)]

 

120

R034

Код ознаки належності до національної/іноземної валюти

 

121

R040

Код статті платіжного балансу

 

122

R050

Характеристика рахунку

 

123

R110

Розподіл аналітичного рахунку за складовими R011 та R013

 

124

RC_BNK

Довідник іноземних банків

 

125

RCUKRU

Довідник банківських установ України

126

S031

Код виду забезпечення кредиту

 

127

S032

Коди видів забезпечення кредиту (узагальнені)

 

128

S050

Код типу строковості заборгованості

 

129

S080

Клас боржника/контрагента

 

130

S083

Код типу оцінки кредитного ризику

 

131

S130

Код виду цінного папера

 

132

S135

Код операції з цінними паперами

 

133

S136

Код виду цінних паперів за операціями небанківських фінансових установ

 

134

S180

Початковий строк погашення

 

135

S181

Початковий строк погашення (узагальнений)

 

136

S183

Коди початкових строків погашення (узагальнені)

 

137

S184

Код строковості кредиту

 

138

S185

Код строку залучення (надання)

 

139

S190

Код строку прострочення погашення боргу

 

140

S210

Код активної операції щодо реструктуризації/рефінансування

 

141

S240

Коди строків до погашення

 

142

S241

Узагальнені коди строків до погашення (короткострокові, довгострокові)

 

143

S245

Коди строків до погашення (узагальнені)

 

144

S260

Види кредитів за цільовим спрямуванням

 

145

S580

Код розподілу активів банку за групами ризику

 

146

T020

Код елементу даних за рахунком

 

147

T023

Код операції платіжного балансу

 

148

Z130

Код типу незаконної дії або сумнівної операції з платіжними картками

 

149

Z140

Код учасника операцій з платіжними картками

 

150

Z150

Код місця здійснення операції з платіжною карткою

 

151

Z205

Код виду операції

 

152

Z210

Код належності до клієнта банку

 

153

Z230

Код платіжної системи

 

154

Z241

Код власника мережі

 

155

Z270

Код виду пристрою

 

156

Z272

Код виду пристрою деталізований

 

157

Z275

Код виду платіжної схеми (функція електронного платіжного засобу)

 

158

Z290

Код виду об’єкта в довірчому управлінні банку

 

159

Z330

Код типу операції

 

160

Z350

Код емітента електронного платіжного засобу