Звичайна версія сайту
Монета номіналом 1 гривня Дата введення в обіг 

1 гривня зразка 2018 року

Дата карбування — 2018
Дата введення в обіг — 27.04.2018
Метал — Низьковуглецева сталь з гальванопокриттям нікелем
Діаметр, мм — 18.9
Товщина монети, мм — 1.7
Вага, г — 3.3
Художник — Дем`яненко Володимир
Скульптор — Чайковський Роман

На аверсі монети зображено: угорі - малий Державний Герб України; у центрі - в обрамленні давньоруського орнаменту написи: УКРАЇНА / 1 / ГРИВНЯ, а також логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч); унизу - рік карбування - 2018.

На реверсі монети розміщено зображення великого князя київського Володимира Великого та круговий напис ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ.

1 гривня

Дата карбування — 1997
Дата введення в обіг — 12.03.1997
Метал — Латунь
Діаметр, мм — 26
Товщина монети, мм — 1.85
Вага, г — 7.1
Художник — Василь Лопата

Розмінною монетою з найнижчим номіналом є 1 копійка. Це сота частина національної грошової одиниці України - гривні.

Розмінні монети номіналами 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок введено в обіг 2 вересня 1996 року.

Обігову монету номіналом 1 гривня введено в обіг 12 березня 1997 року.

Номінал 1 гривня

Монети 1995 і 1996 рр. карбування виготовлені на Луганському верстатобудівному заводі (Україна).

З 2001 р. монети виготовляються на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

Загальна характеристика обігової монети номіналом 1 гривня, введеної в обіг 12 березня 1997 р.

На лицьовому боцi (аверсі) монети у центрi розміщено зображення малого Державного герба України, обрамленого з обох бокiв орнаментом із двох дубових листкiв i двох колоскiв. Над гербом - напис УКРАЇНА, пiд гербом - рiк карбування монети (1995, 1996, 2001, 2002, 2003). Починаючи з 2001 р. на аверсі розміщується логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України. По периметру монети - опуклий кант. Зображення та написи - рельєфнi.

На зворотному боцi (реверсі) в центрі цифрою 1 i написом пiд нею ГРИВНЯ позначено номінал монети. З обох бокiв цифри 1 симетрично розмiщено орнамент зі стилiзованого зображення гiлок. По периметру - опуклий кант. Зображення та написи - рельєфні.

Гурт монети містить написи: ОДНА ГРИВНЯ та рік її карбування, вiдокремленi один вiд одного крапками.

Художник - Василь Лопата.