Звичайна версія сайту
Монета номіналом 10 копійок Дата введення в обіг 

10 копійок

Дата карбування — 2016
Дата введення в обіг — 01.09.2014
Метал — Низьковуглецева сталь з гальванопокриттям латунню
Діаметр, мм — 16.3
Товщина монети, мм — 1.25
Вага, г — 1.7
Художник — Лопата Василь
Скульптор — Лопата Василь

Розмінною монетою з найнижчим номіналом є 1 копійка. Це сота частина національної грошової одиниці України - гривні.

Розмінні монети номіналами 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок введено в обіг 2 вересня 1996 року.

Обігову монету номіналом 1 гривня введено в обіг 12 березня 1997 року.

Номінал 10 копійок

Монети 1992 р. карбування виготовлені на Монетному дворі Італії та на Луганському верстатобудівному заводі (Україна).

Монети 1994 і 1996 рр. карбування виготовлені на Луганському верстатобудівному заводі (Україна).

З 2001 р. монети виготовляються на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

Загальна характеристика

На лицьовому боцi (аверсі) розмінних монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок усіх років карбування розміщено зображення малого Державного герба України, обрамленого з обох бокiв орнаментом iз двох дубових листкiв i двох колоскiв. Із кожного колоска вертикально вгору виходить по три остюки. Над гербом - напис УКРАЇНА, пiд гербом - рiк карбування монети. Починаючи з 2001 року на аверсі розмінних монет розміщується логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На зворотному боцi (реверсі) всіх розмінних монет у центрi розмiщено цифрове позначення номiналу, пiд ним - вiдповiдний напис: КОПIЙКА, КОПIЙКИ, КОПIЙОК.

Верхнiй рiвень лiтер назви номiналу - горизонтальний, нижнiй має форму вигнутої донизу дуги. Номiнал обрамлено стилiзованим вiнком із листя та ягiд.

По периметру лицьовий та зворотний боки монети обрамленi суцiльним опуклим кантом.

Гурт монет номiналом 1 та 2 копiйки - гладкий, номіналом 5 та 10 копійок - рифлений, номiналом 25 та 50 копiйок - секторальне рифлення.

Художник ескізів усіх розмінних монет - Василь Лопата.

10 копійок

Дата карбування — 1996
Дата введення в обіг — 02.09.1996
Метал — Алюмінієва бронза
Діаметр, мм — 16.3
Товщина монети, мм — 1.25
Вага, г — 1.7
Художник — Василь Лопата

Розмінною монетою з найнижчим номіналом є 1 копійка. Це сота частина національної грошової одиниці України - гривні.

Розмінні монети номіналами 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок введено в обіг 2 вересня 1996 року.

Обігову монету номіналом 1 гривня введено в обіг 12 березня 1997 року.

Номінал 10 копійок

Монети 1992 р. карбування виготовлені на Монетному дворі Італії та на Луганському верстатобудівному заводі (Україна).

Монети 1994 і 1996 рр. карбування виготовлені на Луганському верстатобудівному заводі (Україна).

З 2001 р. монети виготовляються на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

Загальна характеристика

На лицьовому боцi (аверсі) розмінних монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок усіх років карбування розміщено зображення малого Державного герба України, обрамленого з обох бокiв орнаментом iз двох дубових листкiв i двох колоскiв. Із кожного колоска вертикально вгору виходить по три остюки. Над гербом - напис УКРАЇНА, пiд гербом - рiк карбування монети. Починаючи з 2001 року на аверсі розмінних монет розміщується логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На зворотному боцi (реверсі) всіх розмінних монет у центрi розмiщено цифрове позначення номiналу, пiд ним - вiдповiдний напис: КОПIЙКА, КОПIЙКИ, КОПIЙОК.

Верхнiй рiвень лiтер назви номiналу - горизонтальний, нижнiй має форму вигнутої донизу дуги. Номiнал обрамлено стилiзованим вiнком із листя та ягiд.

По периметру лицьовий та зворотний боки монети обрамленi суцiльним опуклим кантом.

Гурт монет номiналом 1 та 2 копiйки - гладкий, номіналом 5 та10 копійок - рифлений, номiналом 25 та 50 копiйок - секторальне рифлення.

Художник ескізів усіх розмінних монет - Василь Лопата.